Преглед при кардиолог

Преглед при кардиолог при пациенти със следната симптоматика: болка зад гръдната кост и/или сърдечната област, недостиг на въздух, болка в гърдите, уморяемост при обичайни или леки физически усилия, смущения в сърдечния ритъм, сърцебиене или бавен пулс, нощен задух, причерняване пред очите, епизоди на загуба на съзнание, за лечение на високо артериално налягане или при колебания на арт. налягане, световъртеж, дислипидемия.

X